Vabimo vas zimski cikel poljudnih strokovnih predavanj o varstvu narave v kmetijstvu, ki ga organiziramo v okviru projekta EIP KROTA – Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji.

Zimski cikel_EIP KROTA.jpg

Vsa predavanja bodo potekala preko spleta od 18.00 do 19.30.

Povezava do vseh dogodkov: https://tinyurl.com/zimskicikel

 

Program predavanj

Torek, 14. 11., Varstvo narave v kmetijstvu

Doc. dr. Tanja Šumrada (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) bo na uvodnem predavanju predstavila aktualne izzive varstva narave v slovenskem kmetijstvu in vključevanje ohranjanja biodiverzitete v Skupno in slovensko kmetijsko politiko.

1Šumrada_Uvod.jpg

Sreda, 29. 11., Ohranjanje travišč

Prof. dr. Mitja Kaligarič (Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko) bo na drugem predavanju govoril o naravovarstveno pomembnih traviščnih habitatnih tipih v Sloveniji in aktualnih izzivih, povezanih z njihovim ohranjanjem in obnovo v kmetijski krajini.

2Kaligarič_Travišča.jpg

Torek, 5. 12., Divji opraševalci in pridelava hrane

Dr. Danilo Bevk (Nacionalni inštitut za biologijo) bo na tretjem predavanju predstavil pestrost in življenjski cikel divjih opraševalcev, njihov pomen za kmetijsko pridelavo in prakse za njihovo ohranjanje.

3Bevk_Opraševalci.jpg

Sreda, 13. 12., Varstvo metuljev v kmetijski krajini

Barbara Zakšek (Center za kartografijo favne in flore) bo na četrtem predavanju govorila o pestrosti in življenjskem ciklu travniških vrst metuljev, razlogih za njihovo ogroženost in ukrepih za njihovo varstvo.

4Zakšek_Metulji.jpg

Sreda, 17. 1., Ptice kmetijske krajine

Dr. Primož Kmecl (Društvo za opazovaje in proučevanje ptic Slovenije) bo na petem predavanju predstavil pestrost in ekološke potrebe ptic kmetijske krajine, metode za spremljanje njihovega stanja in ukrepe za njihovo varstvo.

5Kmecl_Ptice.jpg

Sreda, 31. 1., Sobivanje z velikimi zvermi

Doc. dr. Hubert Potočnik (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta) bo na šestem predavanju predstavil razširjenost in ekologijo velikih zveri v Sloveniji ter izkušnje in ukrepe za boljše sobivanje in zmanjšanje konfliktov z živinorejo.

6Potočnik_Zveri.jpg

Torek, 13. 2., Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini (Aja Zamolo, CKFF)

Aja Zamolo (Center za kartografijo favne in flore) bo na sedmem predavanju govorila o pestrosti in ekoloških potrebah dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini, razlogih za njihovo ogroženost in dobrih praksah, s katerimi jim lahko pomagamo.

7Zamolo_Herpeto.jpg

Dogodek organiziramo v sodelovanju z E-zavodom, zavod za celovite razvojne rešitve, in drugimi partnerji.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na .

Projekt EIP KROTA je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe.

sponzorji.png