banner.png

Študentski natečaj na področju bio-osnovanih inovaciji (Bio-based Innovation Student Challenge Europe; BISC-E) (https://bisc-e.eu/) je vseevropsko študentsko tekmovanje, ki nagrajuje odličnost in obenem spodbuja razvoj podjetništva na področju biogospodarstva. Program je zasnovan tako, da z izvirnimi rešitvami relevantnih tehnoloških, okoljskih ali družbenih izzivov spodbuja in podpira podjetništvo v univerzitetnih študijskih programih.

BISC-E se odvija pod okriljem Bio-based Industries Consortium (BIC; https://biconsortium.eu/) ob tesnem sodelovanju z Association for European Life Science Universities. BIC je v sodelujočih državah imenoval koordinatorje, ki skrbijo za izvedbo državnega natečaja BISC-E, zmagovalci državnega tekmovanja pa se nato udeležijo tekmovanja na evropskem nivoju.

Če ste pripravljeni sodelovati pri razvoju bio-osnovanih rešitev, ki bodo pripomogle k prehodu v ogljično nevtralno Evropo, je BISC-E pravo okolje za vas! Zainteresirane študente in njihove mentorje vabimo k prijavi na državni in vseevropski Natečaj na področju bio-osnovanih inovaciji (BISC-E)!

Prijavljeni kandidati bodo oblikovali multidiciplinarne ekipe treh do šestih študentov, ki bodo delovali pod vodstvom izkušenih mentorjev, ki morajo biti zaposleni na eni izmed univerz.

Zainteresirane mentorje vabimo na informativni spletni sestanek, ki bo v petek, 1. 12. 2023, ob 9.00 uri, preko MS Teams. Povezavo do sestanka vam bomo posredovali po prijavi na

Študenti, ki bi želeli sodelovati v natečaju, se lahko registrirate TUKAJ. Po zaključku registracij bomo organizirali informativno srečanje tudi za vas.

Nacionalni koordinator natečaja je SRIP – Krožno gospodarstvo (kontaktna oseba: Nina Meglič, koordinatorka SRIP, ), ob sodelovanju Univerze v Ljubljani (kontaktna oseba: dr. Primož Oven, Biotehniška fakulteta, ).

 

Izziv

V okviru BISC-E si samostojno izberete izziv, na podlagi katerega se boste soočili z razvojem inovativnega bio-osnovanega produkta ali procesa, ki lahko postane del bio-osnovane industrije in bio-gospodarstva. Ustvarili boste svoj poslovni model s sodelovanjem v interdisciplinarni skupini študentov.

Svoj podjetniški pristop boste imeli priložnost predstaviti vrhunskim strokovnjakom iz industrije ter akademskega in raziskovalnega okolja. Strokovnjaki bodo presojali o vašem poslovnem modelu  na podlagi naslednjih kriterijev: tehnološka odličnost, trajnostni vidiki in vpliv na okolje ter ekonomska izvedljivost.

Letos sta za natečaj izziv predlagali tudi dve slovenski podjetji:

  1. Melamin, d.d.: »Development of bio-based material suitable for melt blown process«
  2. Pivka perutninarstvo d.d.: Innovative solutions in the production of chicken meat«

 

Kdo lahko sodeluje?

Natečaj je odprt za vse dodiplomske in magistrske študente na univerzah ter študente v prvem letniku doktorskega študija. Zelo priporočljivo je, da ekipe združujejo študente različnih disciplin, tako iz naravoslovnih in tehničnih smeri, družboslovja in oblikovanja. Člani ekip so lahko vpisani v različne fakultete oz. univerze.

 

Kaj pa zmagovalci?

Sodelovanje v natečaju prinaša veliko koristnih izkušenj in novih znanj, ki so plod kolektivnega dela v multidisciplinarnih ekipah za razvoj rešitve za trajnostno prihodnost. Okolje in podnebje bosta zagotovo najpomembnejša zmagovalca natečaja BISC-E!

V kolikor bo vaša ekipa zmagala na državnem tekmovanju, boste zastopali Slovenijo v evropskem finalu! Dodatne informacije na: https://srip-krozno-gospodarstvo.si/srip-krozno-gospodarstvo/uporabne-povezave/

 

Časovnica BISC-E natečaja v Sloveniji:

1. december 2023

 

Informativno spletno srečanje za mentorje

11. december 2023

Rok za registracijo študentskih skupin (za 1. semester)

15. december 2023

Informativno spletno srečanje za študente

31. januar 2024

Priprava poslovnega modela s strani študentov in oddaja nacionalnemu koordinatorju

12. marec 2024

Informativno spletno srečanje za mentorje

29. marec 2024

Rok za registracijo študentskih skupin (za 2. semester)

4. april 2024

Informativno spletno srečanje za študente

24. maj 2024

Priprava poslovnega modela s strani študentov in oddaja nacionalnemu koordinatorju (2. semester)

7. junij 2024

Izbor zmagovalcev na nacionalni ravni

 

15. julij 2024

Predaja nacionalnih zmagovalcev evropskim koordinatorjem in BIC

6. september 2024

Prvi krog evropskega finala

27. september

Končni izbor na evropski ravni

logoti.JPG