20210624_103708.jpg

Tla zagotavljajo številne ekosistemske storitve. Poleg pridelave hrane, omogočajo vezavo ogljika, zagotavljajo prostor za talno biodiverziteto ter filtrirajo in zadržujejo vodo. Vendar pa z različnimi kmetijskimi praksami ključno vplivamo tako na rodovitnost tal kot tudi na biološke procese v tleh ter s tem direktno na izpuste toplogrednih plinov, izpiranje hranil, erozijo ter zbijanje tal. Pri iskanju ravnotežja med zagotavljanjem različnih ekosistemskih storitev tal se odpirajo številna znanstvena in socioekonomska vprašanja, s katerimi se ukvarjamo v okviru velikega evropskega programa EJP SOIL Na poti k trajnostnemu gospodarjenju s kmetijskimi tlemi. Rezultate programa EJP Soil, bo predstavi slovenski konzorcij, ki ga vodi Biotehniška fakulteta UL (v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM) na konferenci, na Biotehniški fakulteti UL, 10.4. 2024. Vabljeni!

Program dogodka.

Na dogodek se je potrebno prijaviti do 5. aprila preko spletnega obrazca.