LN

Spoštovani,

tudi letos bomo podelili Pohvale Biotehniške fakultete. Pohvale se podeljujejo za preteklo študijsko leto, in so podeljene najboljšim pedagoškim delavcem, najboljšim študentom letnikov preteklega študijskega leta (podelijo se pohvale najboljšemu študentu 1. in 2. letnika posameznega študijskega programa 1. stopnje ter 1. letnika posameznega študijskega programa 2. stopnje, ki so v preteklem študijskem letu opravili vse izpite, ki so pogoj za prehod v višji letnik, in dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj v letniku) in študentom oziroma skupinam študentov, ki so s svojim delom oziroma s svojimi rezultati vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete (pohvale fakultete prejmejo študenti oziroma skupine študentov, ki so s svojimi raziskovalnimi, študijskimi in športnimi dosežki na obštudijskem področju dosegli vidnejše rezultate in so v preteklem študijskem letu kvalitetno zastopali fakulteto v tujini ali doma).

Pohvale Biotehniške fakultete za leto 2023 bodo podeljene:

  • Desetim (10) najboljšim pedagoškim delavcem
  • Dvainštiridesetim (42) najboljšim študentom letnikov
  • Trem (3) študentom oziroma skupinam študentov, ki so vidno prispevali k ugledu ali delovanju fakultete

 

Podelitev Pohval BF bo potekala 23.5.2024 na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana, v predavalnici dr. Janeza Hribarja, in sicer med 11.00 in 12.30.

 

NAGRAJENCI    /     PROGRAM    /     PRIJAVA

 

Vljudno vabljeni, da se Podelitve Pohval BF udeležite tudi vi in s tem podprete delo in aktivnosti vseh nagrajencev.