Vabimo vas na brezplačen Webinar, ki ga organizira Biotehniška fakulteta v sklopu projekta Bioeco-UP. Predstavili bomo prototipe bio-osnovanih izdelkov kot so: trajnostna raba lesa, energetska in snovna izraba bioloških odpadkov, podaljšanje obstojnosti hrane, bio-kozmetika, biorazgradljiva plastika, gojenje gliv v domačem okolju, ekodizajn, biooglje,...

Vsak udeleženec bo prejel brezplačno učno gradivo!

Potrebna je registracija (QR koda).

Dogodek bo potekal virtualno, v čertek 16.5.2024 ob 11:00 uri.

16-prototipov.png