Tudi letos bo poleti na Biotehniški fakulteti UL živahno – Študentski svet Biotehniške fakultete namreč ponovno organizira poletno šolo.

Tokrat bo poletna šola nosila naslov Trajnostni vidik ali prehranska modna muha?, sestavljena bo iz teoretičnega in praktičnega dela, predavatelji pa se bodo dotaknili aktualnih problematik in rešitev na področju poplave novih živil, biotehnološkega potenciala pridobivanja hrane, agronomskih omejitev ter ekonomskih rešitev. Temo smo izbrali tako, da je zanimiva ne le večini študentov naše fakultete pač pa tudi študentom drugih fakultet, saj vemo, da vsako strokovno področje zajema različne znanstvene poglede. Vsak dan se bo zvrstilo 5 krajših predavanj, popoldne pa se bodo študenti prijavljeni na praktični del, še sami preizkusili v reševanju ene izmed aktualnih problematik. Potekale bodo tudi pedstavitve člankov in drugih del študentov, ki se nanašajo na temo poletne šole.

avtor Jure Gruden.JPG
Foto: Utrinek lanske poletne šole BF (avtor: Jure Gruden)

Poletna šola je akreditirana, vsi ki boste prijavljeni na teoretični in praktični del pa boste prejeli 3 KT.

  • Prvi dan bodo predavanja živilsko obarvana, dotaknili se bomo tem kot so laboratorijsko pridobljeno meso, kakšno vlogo imajo žuželke v prehrani človeka in kako jih ljudje dojemamo s psihološkega vidika, poslušali pa bomo tudi predavanje o tem kako nasititi 10 miljard ljudi, saj se človeška populacija veča, prostora za gojenje rastlin in vzrejo živali pa je vse manj.
  • Drugi dan bo namenjen spoznavanju biotehnoloških rešitev, predavatelji nam bodo predstavili kaj so GSO in NGT in kako mikroorganizme lahko izkoristimo za razgradnjo plastike.
  • Tretji dan bodo nastopile biološke tematike, saj bomo diskutirali o nabiralništvu, mikroalgah, alternativnih nadomestkih živil in tveganju za prenos zoonoz z žuželk.
  • Četrti in tudi zadnji dan bo namenjen agronomiji in ekonomiji ter bo zajemal predavanja o vertikalnem kmetijstvu, hidroponiki, krožni ekonomiji in potrošniški dovzetnosti ter pomenu marketinga. Poleg tega bodo ta dan potekale tudi predstavitve projektov, ki jih bodo študenti pripravili v okviru praktičnega dela poletne šole.

Praktični del bo potekal vsak dan po predavanjih in bo študentom omogočil spoznavanje različnih užitnih divjih rastlin in ogled vsebine teoretičnih predavanj na praktičnih primerih.

V okviru poletne šole bomo med drugim gostili predavatelje z UKC, Zveze potrošnikov Slovenije, podjetja Cobik, Kmetijskega inštituta Slovenije, ZOO Ljubljana in različnih članic Univerze v Ljubljani.

S poletno šolo želimo povečati prepoznavnost fakultete in dela predavateljev tako med študenti kot med širšo javnostjo, ob enem pa tudi študentom ponuditi brezplačno dodatno izobraževanja iz ved, povezanih z našimi področji študija.

Podrobnejše informacije o poletni šoli in prijave bodo na voljo na FB strani dogodka pod zavihkom razprava. Morebitna vprašanja o poletni šoli lahko naslovite na organizatorja - Študentski svet BF.

Vljudno vabljeni vsi željni znanja!