Vsebinsko izhodišče poletne šole bo predstavljal NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem, ki ga vzpostavljamo partnerji projekta LIFE NarcIS (LIFE19 GIE/SI/000161). Več o projektu na https://narcis.gov.si/. Na poletni šoli boste spoznali vse korake, kako se opažanja s terena prenesejo v podatkovne zbirke in postanejo uporabna za naravovarstvo. Posvetili se bomo uporabi programa QGIS, vključno z vtičnikom qNarcIS in portalom NarcIS, ki ga razvijamo v projektu LIFE NarcIS. Spoznali boste delovanje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, ter preko tega priložnosti in izzive, s katerimi se srečujejo zavarovana območja pri nas.

Kaj:

Poletna šola “Podatki o naravi – od terena do informacijskega sistema”

Kdaj:

Od ponedeljka, 26. 8., do petka, 30. 8. 2024.

Kje:

Poletna šola bo potekala na območju Krajinskega parka Pivških presihajočih jezer (https://pivskajezera.si/). Praktične delavnice in predavanja bodo potekali v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas 10, Pivka.

Komu je namenjena:

Poletna šola je namenjena študentom 1., 2. ali 3. stopnje stopnje biologije in sorodnih ved, kot tudi podoktorskim raziskovalcem ter drugim strokovnjakom.

Program:

Vsebina poletne šole bo sestavljena iz predavanj strokovnjakov, praktičnih terenov in delavnic ter izdelave samostojne naloge na izbrano temo. Podrobnejši program bo v kratkem na voljo na spletni strani Skupine za speleobiologijo iz Oddelka za biologijo (https://www.subbio.net/).

Logistika / odhodi, prihodi, prenočevanje, prevozi, prehrana:

Stroški prehrane in prenočišča bodo pokriti. Udeleženci bodo lahko spali v Karitasovem domu v Trnju. Prevoz do kraja izvajanja poletne šole je v lastni režiji oz. v dogovoru z organizatorjem. Stroški prevoza po terenu bodo povrnjeni.

Prijavnica

Rok za prijavo je 10. 6. 2024

Prijavite se tukaj: https://forms.gle/zxtCc5GREDBTEce97

Omejitev udeležbe:

Udeležba na poletni šoli je omejena na 15 udeležencev. primeru večjega zanimanja bomo naredili izbor, pri čemer bomo upoštevali zaporedje prijav in odgovore na dodatna vprašanja, ki jih bomo poslali vsem prijavljenim

Plačilo:

Udeležba na poletni šoli je brezplačna.

Kontakt za dodatne informacije:

ali Anja Pekolj (anja.pekolj@bf.uni-lj.si)

logotipi_skupaj

Organizator poletne šole je Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, v njenem imenu Skupina za speleobiologijo (https://www.subbio.net/ ) iz Oddelka za biologijo, ki je partner projekta LIFE NarcIS (https://narcis.gov.si/ ). Poletna šola poteka v sodelovanju s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera (https://pivskajezera.si/ ).

*Poletna šola je sofinancirana iz projekta LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem (LIFE19 GIE/SI/000161), ki ga sofinancirajo Evropska unija v okviru programa LIFE, Republika Slovenija in partnerji. Za vsebino dokumenta je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli uporabo v njej navedenih informacij.