Govorilne ure

po dogovoru


Članstvo

Pedološko društvo Slovenije

Ameriško pedološko združenje

 


Področja raziskovalnega dela

pedologija, geneza tal, klasifikacija tal, mikromorfologija tal, geokemija tal, mineralogija tal, varstvo tal, raba tal


Izbrana bibliografija

Turniški R., Zupančič N., Grčman H. 2023. Geochemical evidence of illuvial processes in clay-rich soils on limestones in a humid temperate climate. Geoderma 429, 116266. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116266Turniški R., Grčman H., Zupan M. 2022. Understanding the “acric” Illuvial soils in Slovenian soil classification in relation to Acrisols. Geoderma Regional 29, e00522. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00522Zupančič N., Turniški R., Miler M., Grčman H. 2018. Geochemical fingerprint of insoluble material in soil on different limestone formations. CATENA 170, 10-4. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.05.040