Kompetence

Mikrobiološke analize, analize probotikov, senzorična analiza, referenčni materiali, medlaboratorijske primerjave.