Biografija

Magisterij: magistrica inženirka prehrane, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2020.

Diploma: diplomirana inženirka živilstva in prehrane, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2017.


Kompetence

  • Mikrobiološke preiskave mleka in mlečnih izdelkov, brisov, pitnih vod;
  • Analize probiotičnih mikroorganizmov;
  • Članica senzoričnega panela za ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov po ISO 22935;
  • Organizacija medlaboratorijskih primerjav;
  • Priprava referenčnih materialov.