Govorilne ure

I. blok, ponedeljek:

13:00 - 14:00

Ali po predhodni najavi na mail.


Izbrana bibliografija

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

PŠENIČNIK, Ana, ŠTAJDOHAR, Petra, TOMAŽIČ, Iztok. Velike zveri - ekologija ter sobivanje z njimi : priročnik za učitelje osnovne šole. 1. elektronska izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (57 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-74-9. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128702https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128702http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-VZ4ZNMUK. [COBISS.SI-ID 67036931]

 

 

PŠENIČNIK, Ana, ŠTAJDOHAR, Petra, TOMAŽIČ, Iztok. Velike zvijeri - ekologija i suživot s njima : priručnik za učitelje osnovnih škola. 1. elektronsko izd. Ljubljana: Biotehnološki fakultet, Odjel za biologiju, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (57 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-75-6. https://www.bf.uni-lj.si/https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128701http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZC1N68J2. [COBISS.SI-ID 67451395

 

PŠENIČNIK, Ana, TOMAŽIČ, Iztok (avtor, fotograf, ilustrator). Ekologija in varstvena biologija risov : priročnik za učitelje. 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (64 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-70-1. https://www.lifelynx.eu/wp-content/uploads/2021/01/LIFE-Lynx_Ekologija-in-varstvena-biologija-risov_priro%C4%8Dnik-za-u%C4%8Ditelje.pdfhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-P6BESSLM. [COBISS.SI-ID 45384451

 

GOJZNIKAR, Jan (avtor, urednik, fotograf), KREGAR, Jaka (avtor, urednik, fotograf), PŠENIČNIK, Ana (avtor, fotograf), BOLČINA, Anja (avtor, fotograf), LESKOŠEK, Janez (avtor, fotograf). Kaj mrgoli po Kozjanskem : Dijaški biološki tabor 2019 - Bistrica ob Sotli : [zbornik Dijaškega biološkega tabora 2019 - Bistrica ob Sotli]. Ljubljana: Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (43 str.)), ilustr. ISBN 978-961-92880-1-6. http://biotabor.si/zborniki/Zbornik_DBT_2019_Kozjansko.pdfhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-20JIRIYI. [COBISS.SI-ID 47874307]

 

PŠENIČNIK, Ana. Znanje in stališča osnovnošolcev o evrazijskem risu : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Lower secondary school studentsʼ knowledge and attitudes toward Eurasian lynx : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes. Ljubljana: [A. Pšeničnik], 2020. X f., 58, [5] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29677059]