Biografija

Andrea je diplomirala iz Živilstva in prehrane na Univerzi v Ljubljani, kjer je končala tudi magistrski študij Biotehnologije. Med magistrskim študijem je začela opravljati prakso v Novartisu v Sloveniji in zaključila magistrsko nalogo na temo razvoja multi-atributne metode, ki temelji na peptidnem kartiranju, za karakterizacijo in nadzorovanje kakovostnih lastnosti beljakovin. Nato je svojo poklicno pot nadaljevala v laboratoriju Georga Winterja na raziskovalnem centru za molekularno medicino (CeMM) na Dunaju. Tam se je kot raziskovalna asistentka osredotočila na obsežen kolaborativni projekt s podjetjem Pfizer o ciljni razgradnji beljakovin. Poleg tega se je avgusta 2022 pridružila platformi za molekularna raziskovanja na CeMM-u, kjer je delala na projektih, povezanih s proteomiko. Andrea je sedaj raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, kjer v okviru projekta Eco2Wine in doktorske mreže HE/MSCA raziskuje mikrobne združbe grozdne jagode.