Govorilne ure

po dogovoru preko maila


Biografija

Izobrazba

2008, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, doktorat znanosti

1999, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, univ. diol. biol.

Delovne izkušnje

1999-danes: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Organizacija kongresov

2008 – danes član organizacijskega odbora Slovenskega simpozija biologije rastlin z mednarodno udeležvo

Recenzentska in uredniška dejavnost

1998 – danes rezenzent za revije Acta Agriculturae Slovenica, Applied Soil Ecology, International Journal of Phytoremediation, Science of Total Environment, Frontiers in Microbiology, World Journal of Microbiology and Biotechnology, Environmental Science and Pollution, Plant and Soil, Symbiosis, Fungal Ecology, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Scientific Reports, Plant Science, Soil Research, in druge.

1998 – danes rezenzent projektov COST (EU), National Science Foundation (ZDA) in National Science Centre (Polska)

2021 – danes akademski urednik revije Agriculture

2023 – danes glavni urednik revije Acta Biologica Slovenica


Članstvo

  • Slovensko društvo za biologijo rastlin
  • Slovensko biološko društvo


Izbrana bibliografija

  1. REGVAR, Marjana, LIKAR, Matevž, PILTAVER, Andrej, KUGONIČ, Nives, SMITH, Jane E. Fungal community structure under goat willows (Salix caprea L.) growing at metal polluted site: the potential of screening in a model phytostabilisation study. Plant and soil2010, 330: 345-356. DOI: 10.1007/s11104-009-0207-7.
  2. LIKAR, Matevž, REGVAR, Marjana. Isolates of dark septate endophytes reduce metal uptake and improve physiology of Salix capreaL. Plant and soil 2013, 370: 593-604. DOI: 10.1007/s11104-013-1656-6.
  3. LIKAR, Matevž, GRAŠIČ, Mateja, STRES, Blaž, REGVAR, Marjana, GABERŠČIK, Alenka. Original leaf colonisers shape fungal decomposer communities of Phragmites australis in intermittent habitats. Journal of fungi 2022, 8: 1-14. DOI: 10.3390/jof8030284
  4. LIKAR, Matevž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, POTISEK, Mateja, HANČEVIĆ, Katarina, RADIĆ, Tomislav, NEČEMER, Marijan, REGVAR, Marjana. Importance of soil and vineyard management in the determination of grapevine mineral composition. Science of the total environment. 2015, 505: 724-731. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.10.057.
  5. Likar M, Regvar M, Mandić-Mulec I, Stres B, Bothe H (2009) Diversity and seasonal variations of mycorrhiza and rhizosphere bacteria in three common plant species at the Slovenian Ljubljana Marsh. Biology and fertility of soils, 6: 573-583. DOI: 10.1007/s00374-009-0361-3