Biografija

Marko Kreft je biolog, redni profesor za področje fiziologije živali na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključeni Gimnaziji Bežigrad in odsluženem vojaškem roku se je vpisal na Študij biologije na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, po diplomi leta 1995 pa še na doktorski študij Medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kjer je bil mladi raziskovalec. Po študiju je bil raziskovalec v podjetju Educell d.o.o., nato znanstveni sodelavec v podjetju Celica Biomedicinski center d.o.o. in kasneje višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za patološko fiziologijo, Medicinska fakulteta. Trenutno je nosilec več fizioloških predmetov (nevrofiziologija, fiziologija človeka, funkcionalna biologija celice, fiziologija presnove, zoofiziologija)  na Biotehniški fakulteti, Filozofski fakulteti in Pedagoški fakulteti. Bil je mentor ali somentor pri desetih doktorskih disertacijah. Od leta 2006 do 2014 je bil glavni tajnik Slovenskega fiziološkega društva. Od leta 2016 je predsednik Društva za stereologijo in kvantitativno analizo slike, od leta 2015 pa glavni urednik mednarodne znanstvene revije s dejavnikom vpliva SCI: Image analysis and stereology.

Trenutno je prodekan za Biologijo.


Priznanja, nagrade

Leta 2005 je prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju celične fiziologije.

Leta 2014 je prejel Pohvalo Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca.


Področja raziskovalnega dela

Marko Kreft se ukvarja z raziskavami presnovnih procesov možganov, staranja možganov, mehanizmov cirkadianih ritmov, nevrodegeneracije, noradrenergičnega, kanabinoidnega in adenozinskega signaliziranja v možganih. Pri tem uporablja napredne mikroskopske tehnike, vključno s super-ločljivostno mikroskopijo STED, optofiziološke tehnike, ki temeljijo na prenosu energije z resonanco fluorescence (FRET) in mikroskopijo na atomsko silo AFM. Marko Kreft se ukvarja tudi s temeljnimi biofizikalnimi procesi fuzije bioloških membran. Za raziskave uporablja napredne elektrofiziološke tehnike (patch-clamp). Razvija metode za analizo slike. Je avtor številnih računalniških programov za raziskovalno delo. Sodeluje pri razvoju naprednih celičnih zdravil.