Govorilne ure

Kadarkoli po predhodnem dogovoru.


Biografija

Izobrazba:

 • 2016: Diplomirani biolog (UN), BF UL
 • 2019: Magister molekulske in funkcionalne biologije, BF UL
 • 2020: Magister profesor biologije, BF UL


Delovne izkušnje

 • Zaposlen na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete UL od 2019 dalje.
 • Habilitacija: fiziologija rastlin
 • Poučuje vaje pri predmetih:
  • Rast in razvoj rastlin (MSc MFB in BIZ)
  • Biotske interakcije rastlin (MSc MFB, BIZ, EBD)
  • Fiziologija rastlin II (MSc BTH)
  • Biotehnologija rastlinsko mikrobnih interakcij (MSc BTH)
  • Okoljska biotehnologija – rastlinski del (MSc BTH)
  • Organizmi pri pouku biologije (MSc BIZ)
    
 • Strokovni sodelavec in koordinator za PR Biotehniške fakultete UL.


Kompetence

Javno nastopanje, organizacija dogodkov, promocija študijskih programov, izvajanje delavnic z biološko vsebino           


Priznanja, nagrade

 • 2021: Priznanje UL za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti
 • 2019: Prešernova nagrada BF UL
 • 2019: Pohvala BF: študent, ki je vidno prispeval k ugledu in delovanju fakultete
 • 2018: Pohvala BF: za najboljšega študenta MSc programa BIZ za leto
 • 2018: Pohvala BF: študent, ki je vidno prispeval k ugledu in delovanju fakultete


Članstvo

 • Predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij UL (od 2020 - )
 • Predstavnik študentov v Komisiji za doktorski študij BF UL in PS Bioznanosti (od 2020 - )
 • Član Upravnega odbora Društva Mlada akademija (od 2021 - )
 • Predsednik Društva Mlada akademija (od 2022 - )


Področja raziskovalnega dela

 • Fiziologija rastlin in interakcije rastlin z glivami: endofitske glive v semenih rastlin, mikoriza, protimikrobne učinkovine iz rastlin
 • Aplikacija tehnologij hladne plinske plazme za namene dekontaminacije semen kulturno pomembnih rastlin (ajda, koruza, pšenica)
 • Molekularna identifikacija gliv
 • Izobraževalna biologija, poučevanje


Izbrana bibliografija

MRAVLJE, Jure, KOBAL, Tanja, REGVAR, Marjana, STARIČ, Pia, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. The Sensitivity of Fungi Colonising Buckwheat Grains to Cold Plasma Is Species Specific. Journal of Fungi: 9 (6): 2023.

 

MRAVLJE, Jure, REGVAR, Marjana, STARIČ, Pia, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Decontamination and Germination of Buckwheat Grains upon Treatment with Oxygen Plasma Glow and Afterglow. Plants: 11 (10), 2022.

 

MRAVLJE, Jure, REGVAR, Marjana, STARIČ, Pia, MOZETIČ, Miran, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Cold plasma affects germination and fungal community structure of buckwheat seeds. Plants: 10 (5), 2021.  

 

MRAVLJE, Jure, REGVAR, Marjana, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Development of cold plasma technologies for surface decontamination of seed fungal pathogens : present status and perspectives. Journal of Fungi: 7 (8), 2021.