Področja raziskovalnega dela

Les, anatomija lesa, znanosti o lesu,  manj znane lesne vrste, rast dreves, dendrokronologija, nastajanje lesa in floema, kakovost lesa, les v kulturni dediščini, les v arheologiji, prazgodovinska (eneolitska) kolišča na Ljubljanskem barju.

 

International Academy of Wood Science IAWS - chair of the academy board

 

Društvo lesarjev Slovenije - vodja sekcije ALUMNI KLUB Oddelka za lesarstvo

 

TREE-RING Research - editorial board member

 

Drvna industrija – editorial board member

 

Les / Wood - glavna urednica / Editor in Chief