Delovne izkušnje

Delo doma:

 • 1997 – 2000:      mladi raziskovalec, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
 • 2000 – 2018:      asistent za področje Tehnologija lesa; Biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo
 • 2018 - :               visokošolski učitelj in asistent za področje Les in lignocelulozni kompoziti ter tehnologije v lesarstvu; Biotehniška fakulteta oddelek za lesarstvo

 Delovanje v tujini:

 • 3-mesečeno pedagoško in raziskovalno delo na Sveučilište v Zagrebu, Šumarski fakultet (2019)
  • predavanja in vaje za študente strokovnega študija lesarstva, seminarsko delo,
  • raziskovalno delo
 • Erasmus+ (STA) pedagoško in raziskovalno  delo na Mendel University (Brno, Češka) (2016), Salzburg University of Applied Sciences (Kuchl, Austria) (2017), HNE Eberswalde (Eberswalde, Nemčija (2021)
 • Izvedba predavanj na poletni šoli za študente biotehniških ved (Kazakh National Agrarian University, Amaty, Kazahstan; 2014, 2018)
 • Raziskovalno delo
  • Short Term Scientific Mission (COST E53) – Chalmers University Göteborg, Švedska (2007)
  • Short Term Scientific Mission (COST FP0904) – Bern University of Applied Sciences, Biel, Švica (2011)
  • Short Term Scientific Mission (COST FP0802) – Trees and Timber Institute IVALSA/CNR, Trento, Italija (2012)


Priznanja, nagrade

2014 - Nagrada Biotehniške fakultete za najboljšega pedagoškega delavca.

2015 - Rektorjeva nagrada za naj invacijo Univerze v Ljubljani.


Članstvo

Association of Slovenian wood industry in the international wood industry association (CEI-BOIS) – construction working group (http://www.cei-bois.org/)

EDG = European Wood Drying Group (http://www.timberdry.net/)

META = Society for Mechanical-Acoustic-Thermal Metamaterials (https://meta-mat.org/)

Q-net A network for quantitative Wood Anatomy (https://qwa-net.com/)

Alumni klub Univerze v Ljubljani, Oddelka za lesarstvo (https://www.uni-lj.si/alumni/)


Področja raziskovalnega dela

Ekspertiza: Fizika lesa, Tehnologija lesa, Mehanika lesa, Sušenje žaganega lesa, Hidrotermična obdelava, nedestruktivne metode, energija iz lesne biomase

Trenutni raziskovalni fokus: NDT karakterizacija lignoceluloznih materialov, acoustične lastnosti lesa, dodajalne tehnologije - 3D in 4D tiskanje lesno-plastičnih kompozitov, staranje konstrukcijskega lesa


Izbrana bibliografija

1. RAY, Tony, KALJUN, Jasmin, STRAŽE, Aleš. 2021. Comparison of the vibration damping of the wood species used for the body of an electric guitar on the vibration response of open-strings. Materials. 2021, 14, 18: 1-13 https://www.mdpi.com/1996-1944/14/18/5281, DOI: 10.3390/ma14185281.

2. STRAŽE, Aleš, KLARIĆ, Miljenko, BUDROVIĆ, Zlatko, PERVAN, Stjepan. 2020. Characterisation and modelling of drying kinetics of thin ash and oak wood lamellas dried with infrared radiation and hot air. Drvna industrija, 71, 2: 171-177 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=346891, DOI: 10.5552/drvind.2020.1965

3. KRAJNC, Luka, KADUNC, Aleš, STRAŽE, Aleš. 2019. The use of ultrasound velocity and damping for the detection of internal structural defects in standing trees of European beech and Norway spruce. Holzforschung.73, 9: 807-816 https://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2018-0245/hf-2018-0245.xml, DOI: 10.1515/hf-2018-0245

4. STRAŽE, Aleš, DREMELJ, Matjaž, ŽVEPLAN, Ervin, ČUFAR, Katarina. 2018. Spremembe fizikalnih lastnosti hrastovega lesa iz zgodovinskih konstrukcij v življenjski dobi. Les / Wood, 67, 1: 5-14 http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/27/22.

5. ŽVEPLAN, Ervin, STRAŽE, Aleš. 2017. Akustične lastnosti bukovine po hidrotermični obdelavi. Les / Wood, 66, 2: 5-14 http://www.les-wood.si/index.php/leswood/article/view/13.

6. STRAŽE, Aleš, FAJDIGA, Gorazd, PERVAN, Stjepan, GORIŠEK, Željko. 2016. Hygro-mechanical behavior of thermally treated beech subjected to compression loads. Construction & building materials, 113: 28-33

7. STRAŽE, Aleš, MITKOVSKI, Bogdan, TIPPNER, Jan, ČUFAR, Katarina, GORIŠEK, Željko. 2015. Structural and acoustic properties of African padouk (Pterocarpus soyauxii) wood for xylophones. European journal of wood and wood products, 73, 2: 235-243 DOI: 10.1007/s00107-015-0878-0

8. GORIŠEK, Željko, STRAŽE, Aleš. Sorption and drying characteristics of xylite. 2014. Drying technology, 32, 10: 1256-1264.

9. STRAŽE, Aleš, GORIŠEK, Željko. 2011. Vpliv hitrosti gibanja zraka na kinetiko konvekcijskega sušenja bukovine (Fagus sylvatica L.). Les / Wood, 63, 8/9: 317-322

10. STRAŽE, Aleš, KLIGER, Robert, JOHANSSON, M., GORIŠEK, Željko. 2011. The influence of material properties on the amount of twist of spruce wood during kiln drying. European journal of wood and wood products,  69,2: 239-246.