Govorilne ure

Kadarkoli po predhodnem dogovoru preko e-pošte. 


Biografija

Biografija je dostopna spletni strani

 

 


Delovne izkušnje

 • Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani (April 2014 - )
 • Vodja infrastrukturnega centra na Oddelku za lesarstvo – IC za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materialov (2015 - )
 • Sonosilec predmetov na dodiplomskih študijih: Okoljski in ekonomski vidiki zaščite in modifikacije lesa, Protipožarna zaščita lesa
 • Vodja produktne skupine: Novi materiali SRIP PSiDL (2016 - )
 • Predsednik društva lesarjev Slovenije (2016 -2020)
 • Zimicell d.o.o. (2011 -2014) Vodja projektov
 • Silvaprodukt d.o.o. (2011 -2014)  Razvojnik za termično modificiran les in zaščitena sredstva za les 
 • Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani (2006 -2011) Mladi raziskovalec
 • Haas dom d.o.o. (Maj 2006- oktober 2006) Komercialist
 • HAAS-FERTIGBAU Holzbauwerk Ges.m.b.H. & CoKG, Avstrija (Januar 2006 – april 2006) Pripravnik
 • Hoja, lepljene konstrukcije in žaga d.d., (April 2005 – julij 2005) Priprava dela, vodenje oddelka


Članstvo

 • Član mednarodnega zrduženja za zaščit lesa IRG WP (https://www.irg-wp.com/)
 • Gostujoči urednik revije Forests (2021- )
 • Član uredniškega odbora revije Silvae Acta et Ligni, (2018 - )
 • Član uredniškega odbora revije Les, (2007 - )


Področja raziskovalnega dela

 • les
 • zaščita lesa
 • konstrukcijska zaščita lesa 
 • staranje lesa
 • pospešeno sivenje
 • terensko testiranje lesa
 • modifikacija lesa
 • naravne izolacije
 • glive, ki povzročajo razkorj lesa 
 • vodoodbojna sredstva (naravni voski, olja, ...)
 • odslužen les
 • analiza XRF recikliranega lesa
 • sorpcijske lastnosti zaščitenega lesa
 • nizkoenergijske hiše
 • izpiranje zaščitnih sredstev za les
 • monitoring vlažnosti lesa v stavbah
 • ocenjevanje razkorja lesa
 • sanacije lesenih objektov napadene z glivami
 • gradnja z lesom
 • lesena kulturna dediščina 


Izbrana bibliografija

1 . KRŽIŠNIK, Davor, LESAR, Boštjan, THALER, Nejc, HUMAR, Miha. Micro and material climate monitoring in wooden buildings in sub-Alpine environments. Construction & building materials. [Print ed.]. 2018, vol. 166, str. 188-195. ISSN 0950-0618. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061818301417, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.118. [COBISS.SI-ID 2881929]

 

2. DE ANGELIS, Marco, ROMAGNOLI, Manuela, VEK, Viljem, POLJANŠEK, Ida, OVEN, Primož, THALER, Nejc, LESAR, Boštjan, KRŽIŠNIK, Davor, HUMAR, Miha. Chemical composition and resistance of Italian stone pine (Pinus pinea L.) wood against fungal decay and wetting. Industrial crops and products. 2018, vol. 117, str. 187-196, ilustr. ISSN 0926-6690. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669018302255, DOI: 10.1016/j.indcrop.2018.03.016. [COBISS.SI-ID 2890633]

 

3. LESAR, Boštjan, HUMAR, Miha, HORA, Guido. Quality assessment of recycled wood with and without non-wooden materials from selected recycling companies in Europe. Waste management. [Print ed.]. 2018, vol. 79, no. sep., str. 362-373. ISSN 0956-053X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X18304859. [COBISS.SI-ID 2932873]

 

4. LESAR, Boštjan, HUMAR, Miha, HORA, Guido, HACHMEISTER, Philipp, SCHMIEDL, Detlef, PINDEL, Elvira, SIIKA-AHO, Matti, LIITIÄ, Tiina. Utilization of recycled wood in biorefineries: preliminary results of steam explosion and ethanol/water organosolv pulping without a catalyst. European journal of wood and wood products. [Print ed.]. 2016, vol. 74, iss. 5, str. 711-723, ilustr. ISSN 0018-3768. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00107-016-1064-8, DOI: 10.1007/s00107-016-1064-8. [COBISS.SI-ID 2582409]

 

5. LESAR, Boštjan, STRAŽE, Aleš, HUMAR, Miha. Sorption properties of wood impregnated with aqueous solution of boric acid and montan wax emulsion. Journal of applied polymer science. [Print ed.]. 2011, vol. 120, no. 3, str. 1337-1345. ISSN 0021-8995. [COBISS.SI-ID 1877385]

 

6. LESAR, Boštjan, PAVLIČ, Matjaž, PETRIČ, Marko, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, HUMAR, Miha. Wax treatment of wood slows photodegradation. Polymer degradation and stability. 2011, vol. 96, no. 7, str. 1271-1278. ISSN 0141-3910. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TXS-52KXH9V-1&_user=4776866&_coverDate=04%2F12%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000033658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4776866&md5=595c3b4c8ee1eccfca420ede826fc10f&searchtype=a. [COBISS.SI-ID 1914761]

 

7. LESAR, Boštjan, HUMAR, Miha, KRALJ, Polonca. Influence of montan wax emulsions on leaching dynamics of boric acid from impregnated wood. Wood research. [Tiskana izd.]. 2010, let. 55, št. 1, str. 93-100. ISSN 1336-4561. [COBISS.SI-ID 1792649]