Biografija

 • Diploma: univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, Univerza v Ljubljani (UL), Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilsko tehnologijo, Ljubljana, Slovenija, 1983-1989;
 • Znanstveni magisterij: UL, Biotehniška fakulteta in Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija, interfakultetni podiplomski študij  mikrobiologije, 1989-1993;
 • Doktorat: UL, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija, Interfakultetni doktorski študij mikrobiologije, 1993-1997.

Kompetence

 • Več kot 30 let raziskovalnih izkušenj na področju mlekarstva, mikrobiologije in biotehnologije (znanstvena svetnica);
 • Vodenje (predstojnica Inštituta za mlekarstvo in probiotike, vodja raziskovalnega programa P4-0097, vodilna raziskovalka pri raziskovalnih in razvojnih projektih);
 • Sodelovanje z industrijo;
 • Mentoriranje na vseh treh stopnjah študija;
 • Predavateljica.

Priznanja, nagrade

 • Priznanje Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete za zgledno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na Oddelku za zootehniko (2020)

Članstvo

 • Slovensko mikrobiološko društvo

Področja raziskovalnega dela

 • Mlekarstvo, mlečnokislinske bakterije (izolacija, genotipizacija, fermentacije, protimikrobna aktivnost, bakteriocini, občutljivost za antibiotike), probiotiki (kakovost, mehanizmi delovanja), živi bioterapevtiki, mikrobiota in mikrobiomi (živila, prebavila), rezistomi.

Izbrana bibliografija

 • ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra, TREVEN, Primož, ACCETTO, Tomaž, GOLOB, Majda, ZDOVC, Irena, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Lactic acid bacteria and bifidobacteria deliberately introduced into the agro-food chain do not significantly increase the antimicrobial resistance gene pool. Gut microbes. 2022, no. 1, art. 2127438, str. 1-17, ilustr. ISSN 1949-0984. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2022.2127438, DOI: 10.1080/19490976.2022.2127438. MOHAR
 • LORBEG, Petra, GOLOB, Majda, KRAMER, Mateja, TREVEN, Primož, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Evaluation of dietary supplements containing viable bacteria by cultivation/MALDI-TOF mass spectrometry and PCR identification. Frontiers in microbiology. 2021, vol. 12, art. 700138, str. 1-14, ilustr. ISSN 1664-302X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.700138/abstract, DOI: 10.3389/fmicb.2021.700138.
 • BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERČKAL, Jernej, MOHAR LORBEG, Petra, PAVELJŠEK, Diana, SKALE, Nina, KOLENC, Borut, GRUDEN, Špela, POKLAR ULRIH, Nataša, KETE, Marko, ZUPANČIČ JUSTIN, Maja. Characterisation of lactoferrin isolated from acid whey using pilot-scale monolithic ion-exchange Chromatography. Processes. [Online ed.]. 2020, vol. 8, art. no. 804, str. 1-19, ilustr. ISSN 2227-9717. https://www.mdpi.com/2227-9717/8/7/804, DOI: 10.3390/pr8070804.
 • BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERMAJER, Tanja, LIPOGLAVŠEK, Luka, SERNEL, Tjaša, LOCATELLI, Igor, KOS, Mitja, ŠMID, Alenka, ROGELJ, Irena. Effects of synbiotic fermented milk containing Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 on the fecal microbiota of adults with irritable bowel syndrome : a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Journal of dairy science. 2016, vol. 99, iss. 7, str. 5008-5021, ilustr. ISSN 0022-0302. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030216302259, DOI: 10.3168/jds.2015-10743.
 • BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERMAJER, Tanja, LIPOGLAVŠEK, Luka, GRABNAR, Iztok, AVGUŠTIN, Gorazd, ROGELJ, Irena. Association of dietary type with fecal microbiota in vegetarians and omnivores in Slovenia. European journal of nutrition. [Print ed.]. 2014, vol. 53, issue 4, str. 1051-1064. ISSN 1436-6207. DOI: 10.1007/s00394-013-0607-6.