Biografija

Diploma: univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, Univerza v Ljubljani (UL), Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilsko tehnologijo, Ljubljana, Slovenija, 1994 – 2001;


Kompetence

  • Namestnica vodje kakovosti akreditiranega laboratorija Inštituta za mlekarstvo in probiotike po ISO 17025;
  • Izvajalka notranjih presoj sistema vodenja;
  • Skrbnica in izvajalka mikrobioloških preiskav mleka in mlečnih izdelkov, brisov, pitnih vod;
  • Analize probiotičnih mikroorganizmov;
  • Priprava medlaboratorijske primerjave za mikrobiološke preiskave.