Biografija

Diploma: Univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija, 1995–2002.

Doktorat: Doktorica živilskih znanosti, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija, 2002-2008. Doktorsko delo: “ Fenotipska in genotipska raznolikost enterokokov iz tradicionalnih slovenskih sirov ”.


Kompetence

Vodja laboratorija Inštituta za mlekarstvo in probiotike;

Raziskovalno delo;

Mikrobiološke in molekularne analize mleka, mlečnih izdelkov in probiotičnih izdelkov;

Asistentka za mlekarstvo;

Sodelovanje z industrijo. 


Področja raziskovalnega dela

Mikrobiologija mleka in mlečnih izdelkov: izolacija in identifikacija mlečnokislinskih bakterij, stafilokokov in bifidobakterij iz mleka in mlečnih izdelkov. Analitika mikroorganizmov iz mleka in mlečnih izdelkov s klasičnimi in molekularnimi tehnikami, ugotavljanje fenotipskih in genotipskih lastnosti bakterij.

Analiza probiotičnih bakterij: izolacija, identifikacija, protimikrobna aktivnost, preživetje pri prehodu skozi prebavni trakt, občutljivost za antibiotike. Analiza kakovosti probiotičnih izdelkov. Ugotavljanje vpliva različnih načinov mikrokapsulacije na aktivnost (rast, preživetje v prebavnem traktu, vezava na Caco2 celice) probiotičnih bakterij.

Mikrobiota humane mlečne žleze: študij mikrobiote materinega mleka in mikrobiote blata dojenčka, vzpostavitev laboratorijskega modela mlečne žleze (celice MCF10 A), proučevanje vezave bakterij iz materinega mleka na celice mlečne žleze.


Izbrana bibliografija

MOHAR LORBEG, Petra, GOLOB, Majda, KRAMER, Mateja, TREVEN, Primož, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Evaluation of dietary supplements containing viable bacteria by cultivation/MALDI-TOF mass spectrometry and PCR identification. Frontiers in microbiology. 2021, vol. 12, art. 700138, str. 1-14. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.700138

TREVEN, Primož, MAHNIČ, Aleksander, RUPNIK, Maja, GOLOB, Majda, PIRŠ, Tina, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, MOHAR LORBEG, Petra. Evaluation of human milk microbiota by 16S rRNA gene next-generation sequencing (NGS) and cultivation/MALDI-TOF mass spectrometry identification. Frontiers in microbiology. 2019, vol. 10, art. no. 2612, str. 1-12. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02612

TREVEN, Primož, PAVELJŠEK, Diana, KOSTANJŠEK, Rok, GOLOB, Majda, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, MOHAR LORBEG, Petra. In vitro model of human mammary gland microbial colonization (MAGIC) demonstrates distinctive cytokine response to imbalanced human milk microbiota. Microbiology spectrum. 2024, vol. 12, issue 3, str. 1-19. https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.02369-23

ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra, TREVEN, Primož, ACCETTO, Tomaž, GOLOB, Majda, ZDOVC, Irena, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Lactic acid bacteria and bifidobacteria deliberately introduced into the agro-food chain do not significantly increase the antimicrobial resistance gene pool. Gut microbes. 2022, no. 1, art. 2127438, str. 1-17. doi: https://doi.org/10.1080/19490976.2022.2127438

ROZMAN, Vita, MOHAR LORBEG, Petra, ACCETTO, Tomaž, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana. Characterization of antimicrobial resistance in lactobacilli and bifidobacteria used as probiotics or starter cultures based on integration of phenotypic and in silico data. International Journal of Food Microbiology. [Online ed.]. 2020, vol. 314, art. 108388, str. 1-11. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2019.108388