Biografija

Diploma: diplomirana mikrobiologinja (UN), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo, 2007-2010;

Magisterij: magistrica mikrobiologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo, 2010-2014;


Kompetence

  • Izvajalka notranjih presoj sistema vodenja;
  • Izvajalka mikrobioloških preiskav mleka in mlečnih izdelkov, brisov, pitnih vod;
  • Analize probiotičnih mikroorganizmov;
  • Izvajalka fizikalno kemijskih analiz mleka in mlečnih izdelkov

Izbrana bibliografija

  • BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERČKAL, Jernej, MOHAR LORBEG, Petra, PAVELJŠEK, Diana, SKALE, Nina, KOLENC, Borut, GRUDEN, Špela, POKLAR ULRIH, Nataša, KETE, Marko, ZUPANČIČ JUSTIN, Maja. Characterisation of lactoferrin isolated from acid whey using pilot-scale monolithic ion-exchange Chromatography. Processes. [Online ed.]. 2020, vol. 8, art. no. 804, str. 1-19, ilustr. ISSN 2227-9717. https://www.mdpi.com/2227-9717/8/7/804, DOI: 10.3390/pr8070804.