Govorilne ure

Po dogovoru. Za termin se dogovorimo preko e-maila.

On request. Please inquire about the possible appointment via e-mail.


Delovne izkušnje

Tanja Šumrada je docentka in znanstvena sodelavka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2017 zaposlena na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo. Ukvarja se s socio-ekonomskimi vidiki ohranjanja narave v agroživilskih sistemih in s tem povezanih javnih politikah EU.

Raziskovalno delo:
- preference, odločanje in vedenje kmetov, potrošnikov, deležnikov in javnosti na področju ohranjanja biodiverzitete in trajnostnih agroživilskih sistemov,
- eksperimentalno vrednotenje in vrednotenje učinkov kmetijske in naravovarstvene politike in prenosa znanja,
- ekonomika in trajnostni razvoj kmetijskih sistemov na območjih visoke naravne vrednosti (HNV),
- analize učinkov kmetijske rabe na biodiverziteto kmetijske krajine.

Pedagoško delo:
- Osnove varstva narave v kmetijstvu (VSŠ, BSc)
- Ekonomika večnamenskega kmetijstva (vaje) (BSc)
- Naravovarstvene politike v kmetijstvu (MSc)
- Osnove raziskovalnega in projektnega dela (vaje) (BSc)


Priznanja, nagrade

2023: Svečana listina UL za mlade visokošolske učitelje in sodelavce za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke 2021: Štipendija L'Oreal-Unesco Za ženske v znanosti


Članstvo

v Society for Conservation Biology (SCB), članica Odbora za politike za evropsko regijo
v Research Network on Economic Experiments for the Common Agricultural Policy (REECAP), članica upravnega odbora
v Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS-BirdLife Slovenia), predsednica


Področja raziskovalnega dela

Agrarna ekonomika, varstvena biologija, okoljska ekonomika, eksperimentalna in vedenjska ekonomika, javne politike EU, vrednotenje učinkov.