Kompetence

  • Sprejem vzorcev;
  • Nabava kemikalij in laboratorijskega materiala;
  • Senzorična analiza mleka in mlečnih izdelkov;
  • Izvajalka fizikalno kemijskih analiz surovega mleka.