Kompetence

Razvoj metod analize in čiščenja proteinov (različne vrste frakcionacije, analitska in preparativna kromatografija, SDS-PAGE, WB), karakterizacija proteinskih interakcij, encimska kinetika, zaznava in manipulacija DNK (proteinsko inženirstvo, mestno-specifična mutageneza, molekulsko kloniranje), izražanje rekombinantnih proteinov v bakterijskih celicah in ponovno zvijanje, konfokalna mikroskopija.


Področja raziskovalnega dela

Čiščenje in analitika bioaktivnih proteinov mleka in bakteriocinov.


Izbrana bibliografija

  • OBERČKAL, Jernej, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ZUPANČIČ JUSTIN, Maja. Isolation of osteopontin and glycomacropeptide from whey : application no. št. LU502808, application date 16. 9. 2022. Luxembourg: Le Gouvernement du Grand-Duché, Office de la propriété intellectuelle, 2022. [22] str. [COBISS.SI-ID 128433155]
  • OBERČKAL, Jernej, LIAQAT, Humna, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, ROZMAN, Vita, TREVEN, Primož. Quantification of lactoferrin in human milk using monolithic cation exchange HPLC. Journal of chromatography. B., Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 2023, vol. 1214, art. 123548, str. 1-7, ilustr. ISSN 1873-376X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023222004536?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jchromb.2022.123548. [COBISS.SI-ID 132227587]
  • BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, OBERČKAL, Jernej, MOHAR LORBEG, Petra, PAVELJŠEK, Diana, SKALE, Nina, KOLENC, Borut, GRUDEN, Špela, POKLAR ULRIH, Nataša, KETE, Marko, ZUPANČIČ JUSTIN, Maja. Characterisation of lactoferrin isolated from acid whey using pilot-scale monolithic ion-exchange Chromatography. Processes. [Online ed.]. 2020, vol. 8, art. no. 804, str. 1-19, ilustr. ISSN 2227-9717. https://www.mdpi.com/2227-9717/8/7/804, DOI: 10.3390/pr8070804. [COBISS.SI-ID 23698947]