Številka pogodbe:

I0-0022-0481-0481-04

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vodja projekta na BF:

Gunde-Cimerman Nina

IC Mycosmo Fotografija 2

Infrastrukturni center Mycosmo opravlja štiri med seboj povezane osnovne dejavnosti:

  1. Mikrobiološka zbirka Ex
  2. Mikologija - temeljne ter aplikativne storitve in raziskave
  3. Molekularne raziskave adaptacij na ekstremne pogoje
  4. Preučevanje genomov ekstremofilnih gliv in diseminacija podatkov/znanja 

Infrastrukturni center spada med infrastrukturne centre BF v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (MRIC UL).

Vodja centra
dr. Nina Gunde – Cimerman

IC Mycosmo (MRIC UL), Mikrobiološka zbirka Ex

Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: +386 1 320 3400 ali +386 1 320 3392 

Email: infoclear(clearacleartclear)clearex-genebank.com

Mycosmo

IC Mycosmo Fotografija 1