Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oziroma skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Kvantitativna multielementna analiza vzorcev

Cenik za uporabo

analiza enega vzorca = 80 EUR + DDV