Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Katedra za kemijo lesa in drugih lignoceluloznih materialov, Rožna dolina VIII/34 (Oddelek za lesarstvo) in je na voljo po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Sistem za pospešeno ekstrakcijo trdnih in poltrdnih vzorcev. Ekstrakcija vzorca poteka pri povišani temperaturi in tlaku (100 °C in 100 bar), pri čemer avtomatski vzorčevalnik omogoča ekstrakcijo 24 vzorcev v nizu. Lahko se uporablja ekstrakcijske celice z različnim volumnom (od 10 ml do 100 ml), kar omogoča ekstrakcijo različne količine vzorca.