Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je 30% na razpolago za zunanje uporabnike. Predhodni dogovor oz. rezervacija termina za delo z opremo. Cena se oblikuje glede na vsebino del, potrebno asistenco in dolžino uporabe po ustreznem dogovoru z uporabnikom opreme ali storitev.

Namembnost opreme

Bioreaktorski sistem z bioreaktorsko posodo volumna 20 L, ki omogoča "in situ" sterilizacijo in bioreaktorjem volumna 5L vključno z nadzorno enoto, ki omogoča vodenje bioprocesov pri kontroliranih pogojih z ustrezno programsko opremo za izvedbo različnih raziskovalnih in industrijskih bioprocesov.

Cenik za uporabo

Cena uporabe za izkušenega uporabnika znaša 15 eur/h