Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je 10% na razpolago za zunanje uporabnike. Predhodni dogovor oz. rezervacija termina za delo z opremo. Cena določena po trenutno veljavnem ceniku BF oz. po ustreznem dogovoru z uporabnikom opreme ali storitev.

Namembnost opreme

Omogoča merjenje ultravijolične in vidne svetlobe v kiveti pri valovni dolžini od 190 nm - 1100 nm.

Cenik za uporabo

Cena uporabe za izkušenega uporabnika znaša 10 eur/h