Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je 10% na razpolago za zunanje uporabnike. Predhodni dogovor oz. rezervacija termina za delo z opremo. Cena določena po trenutno veljavnem ceniku BF oz. po ustreznem dogovoru z uporabnikom opreme ali storitev.

Namembnost opreme

Omogoča gojenje v tekočih gojiščih pri kontroliranih pogojih stresanja, temperature in vlažnosti

Cenik za uporabo

Cena uporabe za izkušenega uporabnika znaša 10 eur/h