Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je lahko do 30 % na razpolago za zunanje uporabnike. Obvezna je predhodna rezervacija termina. Potrebno je podati informacijo o naravi materiala za analizo in št. vzorcev. Cena se oblikuje glede na vsebino del s skrbnikom opreme.

Namembnost opreme

Analize različnih substratov, gojišč in aktivnih molekul, spremljanje sinteze bioaktivnih molekul in farmacevtskih učinkovin tekom proizvodnega procesa

Cenik za uporabo

Cena uporabe 15-35€, odvisno od priprave in št. Vzorcev, dela lahko samo operater