Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobiologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Pregled okoljskih in laboratorijskih vzorcev z evkariontskimi ali prokariontskimi organizmi. Fluorescenčna mikroskopija, diferencialni kontrast, fazni kontrast, belo polje. Možnost štetja organizmov in zajemanja slike, fluorescenčna kvantifikacija. FISH, izražanje fluorescenčnih proteinov.

Cenik za uporabo

Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika 47,85€/uro