Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Mikroskopske tehnike

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobiologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Pregled okoljskih in laboratorijskih vzorcev z evkariontskimi ali prokariontskimi organizmi. Fluorescenčna mikroskopija, diferencialni kontrast, fazni kontrast, belo polje. Možnost štetja organizmov in zajemanja slike, fluorescenčna kvantifikacija. FISH, izražanje fluorescenčnih proteinov. Možnost časovnega spremljanja hkrati v konfokalnem načinu in presevni tehniki z optično stabilizacijo.

Cenik za uporabo

Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika 47,85€/uro