Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobiologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Rast mikroorganizmov pod kontroliranimi rastnimi pogoji (tok nutrientov, temperatura, pH, aeracija, mešanje).

Cenik za uporabo

Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika 20€/uro.