Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Določanje NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4-P, skupni P v okoljskih vzorcih.

Cenik za uporabo

Cena za uporabo raziskovalne opreme za izučenega uporabnika 25,50€/uro