Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za mikrobiologijo

Katedra:

Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na voljo zunanjim uporabnikom po predhodnem dogovoru. Delate lahko sami ali z operaterjem.

Namembnost opreme

Spektrofotometer za merjenje absorbance, fluorescence in luminescence vzorcev v mikrotitrski ploščici