Področje uporabe:

Pilotna oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Priprava mikroemulzij, mikro in naokapsulacijskih šablon, nizkotemperaturni postopki higienizacije ipd.