Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Določanje vodne aktivnosti, npr. za preučevanje sposobnosti za vezavo vlage in potenciala za mikrobno kvarjenje.