Področje uporabe:

Profesionalna oprema

Tip opreme:

Elektrokemijske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Sicris:

https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=ve%C4%8Dfunkcionalni%20sistem

Namembnost opreme

Določanje elektrokemijskih lastnosti snovi (prevodnost, dielektrične konstante,...)