Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Tehnike za preiskave materialov

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Določanje velikosti mikro/ nanodelcev v suspenziji, površinskega naboja na molekuli (velikost delcev od 0.3 nm do 10 μm, Z-potencial za velikost delcev do 100 μm). Možna je temperaturno programirana analiza.