Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Splošno uporabna metoda za (predvsem) kvalitativne preiskave številnih analitov. Splošna kemijska sestava snovi, secifične analize in kemijski fingerprinting. Možna je temperaturno programirana analiza.