Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Termične tehnike

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za biokemijo in kemijo živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

Preučevanje toplotnih lastnost kompleksnih sistemov in makromolekul.