Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Termične tehnike

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

EKSTRAKCIJA Z RAZLIČNIMI TOPILI

Cenik za uporabo

20 €/h