Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

MERJENJE TEKSTURE ŽIVIL

Cenik za uporabo

40 €/H