Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

MERJENJE OSNOVNE KEMIJSKE SESTAVE MESA Z NIR SPEKTROMETRIJO

Cenik za uporabo

40 €/VZOREC