Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Kromatografske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologijo mesa in vrednotenje živil

Odgovorna oseba:

Namembnost opreme

DETEKCIJA IN KVATIFIKACIJA HLAPNIH KOMPONENT

Cenik za uporabo

100 €/H