Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino

Odgovorna oseba:

Sicris:

Sicris

Dostop do opreme

Trenutno ni na voljo za zunanje uporabnike.

Namembnost opreme

Masni spektrometer z ionizacijo v induktivno sklopljeni plazmi omogoča določitev mikro in makro elemente hkrati v zelo širokem razponu koncentracij. Sistem je opremljen z mikrovalovnim sistemom ETHOS UP za kislinski razklop vzorcev.