Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino

Odgovorna oseba:

Sicris:

Sicris

Dostop do opreme

Za zunanje uporabnike je na voljo 10 % zmogljivosti opreme, termin in cena uporabe sta po dogovoru.

Namembnost opreme

Plinska kromatografija sklopljena z masno spektrometrijo je zelo pogosto uporabljena tehnika za ločevanje, identifikacijo in kvantifikacijo hlapnih spojin v živilih. Robotiziran vzorčevalnik omogoča pripravo vzorcev in ekstrakcijo na različnih trdnih nosilcih, kot so SPME, SBSE, ITEX itd... Oprema se v glavnem uporablja za analizo aromskih spojin, maščobnih kislin, pesticidov itd...