Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Katedra:

Katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Za zunanje uporabnike je na voljo 10 % zmogljivosti opreme, termin in cena uporabe sta po dogovoru.

Namembnost opreme

Sklopljen sistem tekočinske kromatografije in masne spektroskopije (LC-MS/MS) je namenjen določitvi širokega spektra spojin v kompleksnih matricah živil. Inštrument lahko analizira polifenole, pesticide, aminokisline, mikotoksine, antibiotike in še veliko drugih sestavin v sledovih.