Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Sicris:

https://www.sicris.si/public/jqm/equ.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=800&code1=cmn&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&search_term=P4-0220&id=2403&slng=&order_by=

Dostop do opreme

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Namembnost opreme

Omogoča fluorescentno slikanje živih objektov do velikosti podgane

Cenik za uporabo

po dogovoru