Tip opreme:

Ostala oprema

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Namembnost opreme

Razvoj živalkih modelov, analiza kompleksnih fenotipov, transgeneza

Cenik za uporabo

po dogovoru